Tytuł

Zgłoszenie incydentu cyberbezpieczeństwa

Opis

Formularz służy wyłącznie do zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa. Incydent cyberbezpieczeństwa to zdarzenie lub ciąg zdarzeń (z wyłączeniem zaplanowanych i kontrolowanych prac), które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo tj. odporność systemów informacyjnych Banku na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Wniosek Formularz - Zgłoszenie incydentu cyberbezpieczeństwa

Oświadczenia

(Pełna treść klauzuli)

Zgłoś incydent